Άρθρα

Αντιμετώπιση απλών επείγουσων καταστάσεων...

Αντιμετώπιση απλών επείγουσων καταστάσεων


· Λιποθυμία

Είναι η παροδική απώλεια της συνείδησης, που οφείλεται σε προσωρινή μείωση ή διακοπή της οξυγόνωσης του εγκεφάλου. Συνήθως είναι αποτέλεσμα πτώσης της αρτηριακής πίεσης (<80 mm Hg της συστολικής ΑΠ) ή μείωσης της καρδιακής συχνότητας (<40 σφ/mίn).

Αμεσα το άτομο θα πρέπει να ξαπλώσει με το κεφάλι σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με το σώμα. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται εάν ανασηκωθούν τα κάτω άκρα του. Στη θέση αυτή το άτομο διατηρείται μέχρι να συνέλθει πλήρως. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη βατότητα των αεροφόρων οδών, στη διευκόλυνση της αναπνοής και στη διατήρηση της θερμοκρασίας του. θα πρέπει να ελέγχεται η καρδιακή συχνότητα, το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης και η ύπαρξη κάκωσης ή αιμορραγίας.· Ηλεκτροπληξία

Είναι η διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του οργανισμού. Σε ελαφρά ή μέτριου βαθμού ηλεκτροπληξία τα συμπτώματα είναι κεφαλαλγία, εμβοές των ώτων, θόλωση της διανοίας, αιμωδίες, έμετοι Κ.ά. Σε βαριά ηλεκτροπληξία εμφανίζονται διαταραχές της αναπνοής, διάφορες αρρυθμίες και επιληπτικές κρίσεις και όχι σπάνια κωματώδης κατάσταση, μυδρίαση, καρδιακή ή/και αναπνευστική παύση.

Θα πρέπει άμεσα το άτομο να απομακρυνθεί από τον ηλεκτροφόρο αγωγό με τον οποίο έρχεται σε επαφή. θα πρέπει να κλείνει ο κεντρικός διακόπτης ή να απομακρύνεται ο αγωγός με στεγνή ξύλινη ή πλαστική ράβδο, ενώ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνει αυτός που προστρέχει για πρώτες βοήθειες, ώστε να μην υποστεί ηλεκτροπληξία. Εάν διατηρείται η αναπνοή και η καρδιακή λειτουργία, του προσφέρονται γενικά υποστηρικτικά μέτρα. Διαφορετικά εφαρμόζεται η τεχνική της καρδιοαναπνευστικής αναζοωγόνησης.· Εγκαύματα

Έγκαυμα είναι η τοπική βλάβη του δέρματος από υψηλή θερμοκρασία. Η βλάβη είναι δυνατόν να προκληθεί είτε με ακτινοβολία, είτε εξ επαφής με θερμό σώμα ή χημική ουσία. Ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: Στα πρώτου βαθμού (ερύθημα, οίδημα, αύξηση τοπικής θερμοκρασίας και άλγους), δευτέρου βαθμού (δημιουργία φυσαλλίδων), τρίτου βαθμού (νέκρωση και εσχαροποίηση του δέρματος) και τέταρτου βαθμού εγκαύματα (απανθράκωση ιστών). Εάν το έγκαυμα καταλαμβάνει περισσότερο από το 15% της συνολικής επιφάνειας του δέρματος, τότε μπορεί να οδηγήσει σε shock.

Οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνουν την επίδεση της περιοχής με άσηπτο απλό επίδεσμο, ή καλύτερα, με ειδικό βαζελινούχο επίδεσμο, την ανακούφιση του ασθενούς από το άλγος και τη μεταφορά του, το ταχύτερο, σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Δείτε τον κατάλογο με τις πισίνες που
σας προσφέρουν προγράμματα υδρο-γυμναστικής, σε Ελλάδα και Κύπρο και επιλέξτε τον προορισμό σας!